Styrelsen

Anders Sjöstedt - Ordförande

Advokat och den ende kvarvarande av grundarna. Amatörtrumpetare som uppskattade att jamma med husbandet på den tiden det begav sig, då SWEJS hade jam efter konserten.

Elisabeth Matsgård

Företagare i Matsgård Media AB, som arbetade med marknadsföring och kommunikation. Har ’tränats’ in i jazzens underbara värld av sin make Ingmar Matsgård, som fann ’Jazz at Noon’ i NY. 

Bo Ahnegård

Bo Ahnegård har ett yrkesförlutet på IBM och Sveriges Industriförbund. Det livslånga jazzintresset har lett till engagemang förutom i SWEJS i Fasching Musikproduktion AB och dess vänförening m.fl. jazzorganisationer.

Bengt Eriksson

Blev nyfiken på SWEJS redan 1997 och har sedan dess varit flitig besökare. Yrkeslivet har ägnats åt reklam och marknadsföring, Copywriter och byråledare, med jazzen som ständig följeslagare, och även trumpetande fritidsmusikant.

Lars Sjöberg

Lars Sjöberg har varit egen företagare hela livet senast inom digitaltryckeri. Jazzintresset har alltid funnits. Har bland fungerat som ’road-manager’  med Gunhild Carling i fyra år med att bla arrangera resor till New Orleans.  

Bo Jonsson

Gammal Volvo-bilman som 1956 förfördes av JATP med Norman Grantz på Konserthuset, och därefter varit jazzen trogen bl.a genom 17 lyckade år med ”JAZZiSpånga”. Trummis på -70 talet i ”Gubbstrutters”. Idog besökare på jazzklubbar för musikerkontakter.