Styrelsen

Anders Sjöstedt - Ordförande

Advokat och den ende kvarvarande av grundarna. Amatörtrumpetare som uppskattade att jamma med husbandet på den tiden det begav sig, då SWEJS hade jam efter konserten.

Elisabeth Matsgård

Företagare i Matsgård Media AB, som arbetade med marknadsföring och kommunikation. Har ’tränats’ in i jazzens underbara värld av sin make Ingmar Matsgård, som fann ’Jazz at Noon’ i NY. 

Bo Ahnegård

Bo Ahnegård har ett yrkesförlutet på IBM och Sveriges Industriförbund. Det livslånga jazzintresset har lett till engagemang förutom i SWEJS i Fasching Musikproduktion AB och dess vänförening m.fl. jazzorganisationer.

Peter Ander

Stort jazzintresse sedan tidigt 50-tal. Medverkat och lett flera amatörband i Karlstad, Uppsala och Stockholm. Relativt tidig SWEJS-medlem. Med också i flera jazz sammanslutningar i Stockholm; som Club 78, Jazz Society mfl

Bengt Eriksson

Bengt Eriksson blev nyfiken på SWEJS redan i begynnelsen 1997. Har sedan dess i olika perioder varit flitig besökare och 2022 invald styrelsen. Hela yrkeslivet har ägnats åt reklam och marknadsföring bland annat som copywriter och byråledare i egen verksamhet. 

Lars Sjöberg

Lars Sjöberg har varit egen företagare hela livet senast inom digitaltryckeri. Jazzintresset har alltid funnits. Har bland fungerat som ’road-manager’  med Gunhild Carling i fyra år med att bla arrangera resor till New Orleans.