Bli medlem

Det lönar sig att vara medlem

Entrépris inklusive lunch är just nu 370 kr för medlem och 470 kr för övriga. 

Medlemsavgiften är 250 kr per kalenderår.

Vi anordnar som regel minst 9 lunchkonserter per år under januari - juni och september - december 

Så här blir du medlem i SWEJS Stockholm   

1 - Betala in årsavgiften  250 kr med swish till 1231662493
eller skanna QR-koden
(Om du läser detta i din telefon, kopiera numret och växla till Swish.)

Det är också möjligt att betala till bankgiro 5359-7092.
Ange namn på bankgirotalongen.

2 - Bekräfta samtidigt inbetalningen med e-post till  kontakt@swejs.se
där du anger din e-postadress och ditt telefonnummer och gärna även postadress.

Vi skickar personlig inbjudan via mail till alla medlemmar inför varje konsert.

Välkommen som medlem!

Vi har också en offentlig Facebook-grupp, där du kan gå med och bli SWEJS-VÄN.
Obs det är inte detsamma som att vara medlem i den ideella föreningen SWEJS Stockholm.