Boka

Ja, det finns platser kvar till nästa konsert 20 september

Konsertplats måste alltid förbokas

1. Betala för konsertplats inkl. lunch

Betala helst med swish till  1231662493   eller skanna QR-koden
(Om du läser detta i din telefon, kopiera numret och växla till Swish.)

Det är också möjligt att betala till bankgiro 5359-7092.
Ange namn på bankgirotalongen

2. Skicka nu samtidigt ett mail till  boka@swejs.se   

3. Anmälan ska finnas hos oss senast kl.12.00 onsdagen före aktuell fredagskonsert.

Återbud måste meddelas före anmälningstidens utgång. Senare återbud godtas endast vid sjukdom. 

Inbetalt belopp står kvar och kan användas endast vid nästkommande konsert.

Säsongsinbetalning kan göras, men då utgår ej ersättning vid uteblivet besök.


4. Ange ev. kostavvikelser till kontakt@swejs.se