Produceras av...

Ola Sandborg ljud, Birgitta Holmström ekonomi, Elisabeth Matsgård kassan, webmaster Carl-Johan Sjöstedt. Resten gör styrelsen dvs   Anders Sjöstedt,  Bo Ahnegård,  Kåge Pihl och Lars Sjöberg