Produceras av...

Birgitta Holmström ekonomi, webmaster Carl-Johan Sjöstedt. Resten gör styrelsen, dvs Anders Sjöstedt, Bo Ahnegård, Bengt Eriksson, Elisabeth Matsgård, Peter Ander och Lars Sjöberg