2022-02-07

25 februari Ulf Johansson Werre

SWEJS-programmet under våren bjuder på ett antal favoriter och denna konsert den 25 februari är ett exempel på ett sådant säkert kort. Bandledaren Ulf Johansson Werre är en av Senioruniversitetets populäraste seminarieledare och givetvis med ansvar för studiecirkeln med jazz och jazzhistoria på schemat. Så han kan konsten att göra jazzen begriplig för alla. Denne medicine hedersdoktor, pianist, trombonist, visslare m.m. Ulf Johansson Werre kommer med sin kvartett bestående av sonen Oscar på trummor, den ävenledes boende i Uppsala Johan Tengholm med sin bas. Hållande i sina blåsrör altsaxen och klarinetten kommer Klas Lindquist från Rörläggarvägen i Abrahamsberg och nyckelspelare i Stockholm Swing All Stars. Det kan inte bli värre! Entréavgift är 325 kr för medlemmar, 400 kr för övriga. Om du ännu inte betalt årsavgiften 250 kr, så passa på att betala även denna. Se betalningsinformationen i stycket nedan. Många hann betala januarikonserten innan vi meddelade att den var uppskjuten. Dessa kan nu använda denna inbetalning för att betala 25 februarikonserten eller använda den innestående avgiften som betalning till den 11 mars dit vi skjutit ”januarikonserten.” Ber berörda att meddela hur man vill göra. Vi gör som vi har vant oss nu: Föranmäler och förbetalar till swishnummer 123 166 2493 eller bankgiro 5359-7092 SENAST ONSDAGEN DEN 23 FERUARI kl.16.00. (Obs Tiden! Vis av erfarenhet stryks detta under!). Beledsaga din anmälan med ett mejl till bo.ahnegard@ahnegard.se med bekräftelse och ev. önskemål betr. bordsplacering. (Om du också anmäler dig till konserten den 11 mars så gör detta tydligt i din anmälan) Vi hoppas att alla är vaccinerade men vi kräver inte att covidpass behöver uppvisas. Vår adress är Odd Fellows-huset, Västra Trädgårdgatan 11 A. Kommande evenemang: 11/3 Hayati Kafe med Monica Dominique, Erik Söderlind, Niklas Fernqvist 1/4 Isabella Lundgren och Peter Asplund med Lars Jansson, Hans Andersson, Johan Löfcrantz Ramsey 22/4 Louise Palmstierna med Klas Toresson, Filip Ekestubbe, Thomas Sjödell, Jonas Bäckman