2021-09-07

Välkommen tillbaka

 

ÄNTLIGEN vågar vi träffas igen! Vi är övertygade om att fullvaccineringstäckningen i SWEJS medlemskrets är så nära 100 % som rimligtvis kan uppnås. För att undvika trängsel och upprätthålla ett visst avstånd mellan oss så vill vi dock pröva en ordning med föranmälan som beskrivs nedan. Med dessa förutsättningar har vi planerat en höst enligt välkänt mönster med ett härligt program som beskrivs närmare nedan och som vi hoppas ska locka tillbaka våra medlemmar och nya vänner.

Vi fortsätter vara en ideell förening med en ideellt arbetande styrelse och utan ambitioner att generera ett ekonomiskt överskott. Vi måste dock täcka våra kostnader och vi gör därför en smärre prisjustering fr.o.m. denna höst. Entréavgiften höjs med 20 kr innebärande 300 kr för medlem och 370 kr för övriga och inkluderar lunchen. Årsavgiften är dock densamma, 250 kr. Den som betalar sin medlemsavgift under hösten har därmed också betalt medlemsavgiften för 2022.

För att anpassa oss till rekommendationerna om mötessammankomster så vidtar vi vissa åtgärder:

Bankettsalen dukas glesare än vad som varit fallet tidigare, 8 personer per bord och även borden står något glesare.

För att undvika köbildningen i receptionen inför vi regeln att våra gäster föranmäler sitt deltagande i SWEJS-mötet. Föranmälan sker enklast genom att betala deltagandet via swish och om betalningen också gäller annan än swishkontohavaren så skall detta namn anges i betalningsorderns meddelandefält. Betalning måste göras senast onsdagen den 15 september kl. 18.00. SWEJS swishnummer är 123 166 2493.

 

De som inte har swish betalar till vårt bankgiro 5359-7092. Betalning måste bekräftas i ett mejl till Bo Ahnegård, bo.ahnegard@ahnegard.se.  Betalning och mejl bekräftelse måste sändas senast onsdagen den 15 september.

Oavsett betalningsmetod så kan kommentarer betr. sittplatsplaceringen eller något annat sändas i ett mejl till Bo Ahnegård, bo.ahnegard@ahnegard.se. Vi får se om vi kan tillmötesgå önskemål men kan inte garantera detta.

Dörrarna till SWEJS och konserterna öppnas inte före kl. 11.00. Avprickning på swishlista resp. uppvisande av mejlbekräftelse av  bg-betalning sker utanför porten och våra gäster går direkt in i matsalen efter upphängning av ytterkläder i tamburen).  Det ska inte finnas skäl för någon att köa i receptionen.

Vårt oemotståndliga höstprogram:

17/9                    Chet Meets Frank 

22/10                  Ronnie Gardiners All Stars (i Jazzfestivalveckan)

19/11                  Spicy Advice Ragtime Band

17/12                  Basklas and His 10 Doctors of Syncopation