2021-01-18

Läget våren 2021

 

Kära SWEJSmedlemmar,

Så här års brukar  vi sända ut vårt årsbrev med faktura på årsavgift och presentation av vårens program. Men i år, vårt 24e verksamhetsår, är ingenting i samhället som vanligt och inte heller hos SWEJS. Förra året hann vi bara med två konserter innan vi tvingades pausera på grund av pandemin. Och pausen fortgår alltjämt. Vi hoppas dock att vi i år ska få uppleva en sådan förbättring av läget i att vi kan återuppta våra fredagsmöten även om vi just nu inte vågar ange datum.

Vår hälsning till medlemmarna blir istället för faktura mm ett budskap att styrelsen är fast besluten att köra igång igen så fort det låter sig göras. De som hann betala medlemsavgift för 2020 behöver inte betala för 2021. Våra kassamedel finns kvar eftersom vi som tur är inte har några utgifter när verksamheten ligger nere.

Du som vill oss något såsom ny adress eller annat kan mejla till kontakt@swejs.se eller med brev till SWEJS, c/o Sjöstedt, Artillerigatan 10, 114 51 Stockholm

Så, kära medlem, håll ut, SWEJSstyrelsen gör det, så ses vi igen. Kom ihåg att på SWEJS tillåts inga coronavirus, bara jazzbaciller.

Bästa hälsningar

SWEJSstyrelsen genom

Anders Sjöstedt

Ordförande