2020-09-21

Inställt hösten 2020

 SWEJS tvingas ställa in lunchkonserterna under hösten 2020. Vi har övervägt olika lösningar för att göra någon begränsad konsert, men funnit att det inte fungerar. Både vår publik och styrelsen tillhör den s k riskgruppen som inte skall utsätta sig för risk för trängsel osv. Vi hoppas ta nya tag till våren. De som betalat årsavgift för 2020 kommer att få den tillgodoräknad även för 2021.Om du vill kontakta styrelsen om adressändring eller annat, går det bra under kontakt@swejs.se