2015-03-23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JAZZFÖRENINGEN SWEJS ÅR 2014Styrelsen för SWEJS får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2014, det 17:e året.

Vi har konsoliderat vårt  medlemstal och ligger nu omkring 500 medlemmar. Sveriges största jazzmusiker vill gärna komma och uppträda för vår uppskattande publik.

Vårt samarbete med Stockholms Jazzfestival fortsatte och vi hade glädjen att fylla vår lokal med delvis nya gäster den 17 oktober som omnämns nedan.

Programmet såg ut så här
23/1 Helena Eriksson med Luciano Mosetti
21/2 Peter Asplund med Vivian Buzcak
21/3 Viperz Orchestra
25/4 Lars 8 varefter årsmöte hölls
23/5 Jan Lundgren med Hannah Svensson
19/9 Trinity
17/10 Kjell Öhman med Ulf Andersson
14/11 Svante Thuresson
5/12 SOS Big Band med Isabella Lundgren
19/12 Spicy Advice Ragtime Band

Webbmaster är  Calle Sjöstedt (alltså den som handhar ”hemsidan”som egentligen heter webbplatsen). Webplatsen www.swejs.com har vi tillsammans med GöteborgsSWEJS, och  www.swejs.se är primärt StockholmsSWEJS med länk till Göteborgarna.

Övriga funktionärer har varit Ola Sandborg ljud, Elisabeth Matsgård kassan, Birgitta Holmström foto, bokföring och medlemsregister.

Vi utvecklar hela tiden samarbetet med Odd Fellows och restaurang som fortsatt att göra stora investeringar i  ljudanläggning under året. Förhållandet till GöteborgsSWEJS är gott.

Föreningens ekonomi är mycket stabil efter ett antal mycket framgångsrika konserter och det höga medlemsantalet.

Stockholm i mars 2015

Anders Sjöstedt (ordförande), Bo Ahnegård, Christina Dahlström, Ingmar Matsgård, Anders Nyberg, Kåge Pihl,