2014-05-06

Verksamhetsberättelse 2013

I väntan på nästa kallelse presenterar vi 2013 års verksamhetsberättelse för er som inte hade möjlighet att bevista vårt årsmöte den 25/4.Styrelsen för SWEJS får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2013, det 16:e året.

Vi hade en ökning av medlemstalet och ligger nu nära 500 medlemmar. Sveriges största jazzmusiker vill gärna komma och uppträda för vår uppskattande publik.

Vårt samarbete med Stockholms Jazzfestival fortsatte och vi hade glädjen att fylla vår lokal till bristningsgränsen den 18 oktober som omnämns nedan.

Programmet såg ut så här

18/1 Mathias Algotsson trio med Johan Setterlind trumpet
15/2 Anneli Evaldsson Kvartett med gästsolist Andreas Pettersson gitarr
15/3 Karl Olandersson kvartett
19/4 Gugges Gubbar med Claes Janson
17/5 Stockholm Stompers med gäst Anders Linder
21/9 SOS Big Band
18/10 Isabella Lundgren med Classic Jazz Quartet och amerikanske trumpetaren Duke Heitger
15/11 Yazzmen  4.3.Q
6/12  Amanda Sedgwicks Kvartett
20/12 Deri Rowlands Dream TeamQuartet

Webbmaster är  Calle Sjöstedt (alltså den som handhar ”hemsidan”som egentligen heter webbplatsen). Webplatsen www.swejs.com har vi tillsammans med GöteborgsSWEJS, och  www.swejs.se är primärt StockholmsSWEJS med länk till Göteborgarna.

Övriga funktionärer har varit Ola Sandborg ljud, Elisabeth Matsgård kassan, Birgitta Holmström bokföring och medlemsregister.

Vi utvecklar hela tiden samarbetet med Odd Fellows och restaurang som fortsatt att göra stora investeringar i ljus- och ljudanläggning under året. Förhållandet till GöteborgsSWEJS är gott.

Föreningens ekonomi är mycket stabil efter ett antal mycket framgångsrika konserter och det höga medlemsantalet.

Stockholm i mars 2014

Ingmar Matsgård (ordförande), Bo Ahnegård, Christina Dahlström, Anders Nyberg,
Kåge Pihl, Anders Sjöstedt