2011-10-04

Verksamhetsberättelse 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JAZZFÖRENINGEN SWEJS ÅR 2010

Styrelsen för SWEJS får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010 det 13 året i vår framgångsrika historia.

Det blev vårt tredje år i Odd Fellowslokalen där stora förbättringar gjorts avseende akustiken och i många små steg har vi uppnått vår speciella SWEJSkänsla i denna vår tredje lokal genom åren.

Programmet såg ut så här
22/1 Erik Söderlind Band med bl a Kjell Öhman
19/2 Andreas Öberg B3 HammondProject
19/3 Tuxedo Jazzband med Rolf Carvan Carvenius
23/4 Hayati Kafé
21/5 Peter Asplund Dektett
17/9 Rune Stålspets 10-mannaband
15/10 Tribute to Oscar Peterson Daniel Tilling trio
12/11 The Intercontinental med Sean Nowel och Fredrik Olsson mfl
3/12 Zoie Finer med Jazz à la carte
17/12 Jump 4 Joy

Föreningens hemsida har utvecklats av Calle Sjöstedt.

Hemsidan finns på www.swejs.com tillsammans med GöteborgsSWEJS, och www.swejs.se med bildarkiv.

Övriga funktionärer har varit Ola Sandborg ljud, Elisabeth Matsgård kassan, Birgitta Holmström bokföring och medlemsregister

Förhållandet till GöteborgsSWEJS är gott.

Föreningens ekonomi är i god balans.

Stockholm i september 2011
Ingmar Matsgård (ordförande), Bo Ahnegård, Olle Lindholm, Anders Nyberg , Finn Persson, Kåge Pihl, Anders Sjöstedt