2010-04-29

Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen för SWEJS får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2009 det 12:e året i vår framgångsrika historia.

Det blev vårt andra år i Odd Fellowslokalen där stora förbättringar gjorts avseende akustiken och i många små steg har vi uppnått vår speciella SWEJSkänsla i denna vår tredje lokal genom åren.

Programmet såg ut så här
21/3 Jan Lundgren trio
20/2 Birgit Lindberg/Anders Färdal kvartett
20/3 Anna Sise med Martin Sjöstedt
17/4 Bertil Strandbergs Tubaband 9 man
15/5 Claes Jansson sings Ray Charles
11/9 Bohuslän Big Band
9/10 Meta Roos med Kjell Öhmans trio
13/11 Bernt Rosengrens Kvartett
4 /12 Vladimir Schafranov trio
18/12 Jelly Babes

Föreningens hemsida har utvecklats av Calle Sjöstedt.

Hemsidan finns på www.swejs.com tillsammans med GöteborgsSWEJS, och www.swejs.se med bildarkiv.

Övriga funktionärer har varit Ola Sandborg ljud, Elisabeth Matsgård kassan, Birgitta Holmström bokföring och medlemsregister

Förhållandet till GöteborgsSWEJS är gott.

Föreningens ekonomi är numera i god balans.

Stockholm i april 2010
Ingmar Matsgård (ordförande), Bo Ahnegård, Olle Lindholm, Anders Nyberg , Finn Persson, Kåge Pihl, Anders Sjöstedt